هر کجا هستم آسمان مال من است

جذاب ترین معادلات و نتایج عجیب

عکس 98 -سرور 27

 

 

 

 

معادله1

تفریح+کار+خوراک+خواب=انسان

خواب+خوراک=الاغ

پس

تفریح+کار+الاغ=انسان

وبنابراین

انسان-کار+الاغ=تفریح

بعبارت دیگر

انسانی که تفریح نداره=الاغیه که فقط کار می کنه 

معادله2

درآمد+خوراک+خواب=مرد

خوراک+الاغ=خواب

پس

درآمد+الاغ=مرد

وبنابراین

مرد-درآمد=الاغ

بعبارت دیگر

مردی که درآمد ندارد=الاغیه که فقط می خوره و می خوابه

معادله3

خرج پول+خوراک+خواب=زن

خوراک+خواب=الاغ

پس

خرج پول+الاغ=زن

وبنابراین

زن-خرج پول=الاغ

بعبارت دیگر

زنی که پول خرج نمی کنه=الاغیه که فقط می خوره و می خوابه

نتیجه گیری:

از معادلات 2و3 داریم:

زنی که پول خرج نمی کنه=مردی که درآمد ندارد

پس:

فرض منطقی 1: مردها در آمد دارند تا نگذارند زنها تبدیل به الاغ شوند

و

فرض منطقی 2: زنها پول خرج می کنند تا نگذارند مردها تبدیل به الاغ شوند.

 

+ نوشته شده در  ۱۳۸٩/۱۱/۱۸ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ  توسط محبوب  نظرات ()