/ 5 نظر / 11 بازدید
ساجده

مثل دفعات قبل زيبا بود[گل]

نامیا

_______&&&____&&& _¯_¯ _¯_¯. ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& ______________&&&____&&& _¯_¯_¯_¯. ______________&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& &&&&&&&______&&&____&&& _¯_¯_¯_¯. _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& _____&&&______&&&_____&&&&&&&&&________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& &&&&&&&&&&&&&&&____________&&&_________&&& _______________________________&&&__

roshanak

salam azizam . vebe zibayi dari . moafagh bashi

پرستو

لینکت پاک نیست ... قالبم مورد داشت ... عوضش کردم ... من چیزیو پاک نکردم خوش باشی