انتخاب زندگی

گفتم: دلم گرفته است!

گفت: چون دل گرفتگی را انتخاب کرده ای، انتخابت را عوض کن.

گفتم: با گفتن یک جمله همه احساسم را به بازی میگیرد!

گفت: انتخابت این است! میتوانی به جملاتش گوش ندهی!

گفتم: با نگاهش مرا خرد می کند!

گفت: تو خرد شدن را انتخاب کرده ای از این پس آیینه بودن را انتخاب کن!

گفتم: تنها مانده ام و عشقی به سراغم نیامده است!

گفت: تنهایی را انتخاب کرده ای انتخابت را عوض کن. عشق همیشه منتظر است تا تو او را انتخاب کنی.

گفتم: هیچ کاری را نتوانسته ام به پایان برسانم!

گفت: چون((به پایان نرساندن)) انتخاب تو بوده. از این به بعد انتخاب کن که برای ((به پایان رساندن)) از تمام وجودت مایه بگذاری!

گفتم:دوستش دارم اما توجهی به من نمی کند!

گفت:چون توجه را انتخاب کرده ای، فقط ((دوست داشتن)) را انتخاب کن. آنگاه او را خواهی داشت!

گفتم:می ترسم دست به اقدام بزنم!

گفت: ((ترس)) گزینه همه آدمهایی است که جرأت دیدار با موفقیت را ندارند. گزینه ات را عوض کن.

گفتم: می خواهم همیشه مانند تو خوب فکر کنم!

گفت: به خودت بستگی دارد.من چنین می اندیشم.چون ((چنین اندیشیدن)) را انتخاب کرده ام.تو هم می توانی!

آپلود رایگان پارسیان فان

/ 0 نظر / 10 بازدید