زندگی..........

زندگی رفتن نیست

                   زندگی ماندن و استادگی است

                                                   و پس انداز نگاهی شیرین

                                                                               حس و حالی زیبا

فرودین در راه است

      باید از ساقه گل غم زد و رفت

                          تا به پروانه رسید

                                       بلبل خوش خبر و خوشوخان را

                                                        طاقت و پای نشستن هم نیست

                       کودکی آمده است

                                   هیجان را به تماشا باشد

                                                       عشق در چهره او پنهان است

طبع شعرم به سبکبالی باد

                      فارغ از مشعله ها

                                   به تکاپوی قلم پاسخ داد:

زندگی پنهان است

               زندگی جاذبه هاست

                                 همه ، دنیا متعلق به من است

                                                     و جهان آن است که باید باشد.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
الهه

سلام دوستم ممنون به من سر میزنی. مطلبت مثل همیشه زیباست . ببخشیداگر دعوتت برای آپ نکردم. آپم خانومانس .[لبخند][خداحافظ]