جذاب ترین معادلات و نتایج عجیب

        معادله1 تفریح+کار+خوراک+خواب=انسان خواب+خوراک=الاغ پس تفریح+کار+الاغ=انسان وبنابراین انسان-کار+الاغ=تفریح بعبارت دیگر انسانی که تفریح نداره=الاغیه که فقط کار می کنه  معادله2 درآمد+خوراک+خواب=مرد خوراک+الاغ=خواب پس درآمد+الاغ=مرد وبنابراین مرد-درآمد=الاغ بعبارت دیگر مردی که درآمد ندارد=الاغیه که فقط می خوره و می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
7 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
9 پست
شهریور 89
9 پست